Scroll to top

SMS API ราคาถูก คุณภาพเยี่ยม ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม

SMS API คืออะไร?

API Meaning
API คืออะไร?

Application-Programming-Interface หรือเรียกสั้นๆว่า “API” คือเครื่องมือชุดคำสั่งรูปแบบหนึ่ง เพื่อนำมาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Application เข้าหากัน หรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมหนึ่งกับอีกโปรแกรมหนึ่งในการส่งข้อมูลนั่นเอง

แล้ว SMS API คืออะไรล่ะ?

SMS API Use case
SMS API คืออะไร?

SMS API ก็คือการส่งข้อความ SMS รูปแบบหนึ่งผ่าน API ซึ่งจะช่วยให้การส่งข้อความไปยังผู้รับนั้นง่ายขึ้นกว่าการที่ต้องมากดส่งเองทีละหมายเลข ซึ่งการใช้งานส่งข้อความผ่าน SMS API นี้ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้ในการส่งข้อความประเภท SMS OTP, SMS Alert, SMS Notification เป็นต้น ซึ่งหากธุรกิจคุณกำลังมองหาบริการส่ง SMS ผ่าน API ทางบริษัท MailBIT เขามีให้บริการในส่วน API ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม