Scroll to top
oded
Posted by oded
January 26, 2021

Bulk SMS คืออะไรทำไมธุรกิจถึงให้ความสนใจบริการ SMS นี้?

Bulk SMS คืออะไร ? Bulk SMS คือ การส่งข้อความ SMS รูปแบบหนึ่งผ่าน Gateway ของเครือข่ายผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถที่จะส่งข้อความไปยังผู้รับจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยที่รูปแบบเนื้อหาของข้อความที่ส่งไปนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ส่ง...

Read More